Faq

HomeFAQ

Hvor meget kan jeg få i erstatning?

Størrelsen af din erstatning, afhænger af afstanden mellem din start- og slut destination. Din kompensation udregnes således: 

Du har krav på 100 Euro ved indenrigsflyvninger. Du har krav på 250 Euro i kompensation ved udenrigsflyvninger på under 1.500 km. Du har krav på 400 Euro i kompensation ved udenrigsflyvninger mellem 1.500 og 3.500 km.  Du har krav på 600 Euro i kompensation ved udenrigsflyvninger, der er længere end 3.500 km – når du rejser uden for EU. 

Disse takster er vedtaget af EU (jf. EU-forordningen 261/2004 om flypassagerers rettigheder). Forordningen gør det muligt for forsinkede flypassagerer at gøre krav på erstatning ved rejser foretaget inden for EU, og lande som Schweiz, Norge og Island.

Hvis du har rejst til en destination uden for EU, skal afgangslandet være fra et EU-land. Vær opmærksom på at afstanden beregnes i flyafstand (birdview) og ikke kørselsafstand.

Vær opmærksom på at afstanden beregnes i flyafstand (birdview) og ikke kørselsafstand.

Hvornår har jeg ret til erstatning ved flyforsinkelser?

Ifølge EU forordningen 261/2004 om flypassagerers rettigheder har du ret til erstatning hvis dit fly er forsinket i mindst 3 timer. Du skal dog være opmærksom på at det ikke er forsinkelsen ved afgang, men derimod forsinkelsen ved landingstidspunktet der er afgørende for din ret til erstatning. Du skal med andre ord sammenligne planlagt landingstidspunkt med det reelle landingstidspunkt.

EU forordningen 261/2004 gælder ved rejser foretaget inden for EU, og lande som Schweiz, Norge og Island - samt rejser foretaget med flyselskaber tilhørende disse lande. Hvis du har rejst til en destination uden for EU, skal afgangslandet være fra et EU-land før du har ret til erstatning. 

Ved aflysninger og forsinkelser til og fra Tyrkiet har du også ret til erstatning – dog gælder der her nogle andre regler. Kontakt Flycancel på info@flycancel.com hvis du har spørgsmål til din flyforsinkelse. Vi har adgang til særlige systemer, der viser reelle afgang- og ankomsttidspunkter på alle rutefly. 

Hvornår har ret til erstatning ved flyorsinkelser?

Hvis flyselskabet kontakter dig mere end 14 dage før, så er der ikke krav på kompensation. 

Hvis flyselskabet kontakter dig mellem 7 og 13 dage før afrejsedagen, skal der være mindst 4 timers ændring før du har ret til at få kompensation. 

Hvis flyselskabet kontakter dig mellem 0 og 7 dage før afrejsedagen,  skal der være mindst 2 timers forsinkelse – her har du krav på 50% erstatning. Ved forsinkelser på mere end 4 timer er der 100 % erstatning. Det er flyselskabets ansvar at ombooke dig til et andet fly.

Hvis dit fly bliver aflyst, mens du står i lufthavnen, og du dermed ikke kan komme med dit fly, kan du søge om kompensation efter 2 timers ventetid. Er du i tvivl om din forsinkelse eller aflysning, er du altid velkommen til at kontakte på info@flycancel.com.

Hvornår har jeg ret til erstatning ved overbooket fly?

Hvis dit fly er overbooket, så er det flyselskabets ansvar at sørge for at du kommer med et nyt fly. Bliver du mere end 3 timer forsinket har du ret til erstatning. Du har desuden ret til mad, drikke og evt. hotelophold.

Hvad kan jeg få erstattet?

Du kan få erstattet alle rimelige udgifter af flyselskabet. Flyselskabet skal efter 2 timers forsinkelse tilbyde dig mad og drikke - og hotel (ved længerevarende forsinkelser). Gem alle dine kvitteringer hvis du ikke bliver tilbudt mad, drikke og hotel – Flycancel sørger for at du får refunderet dine merudgifter.

Hvad koster det at benytte Flycancel?

Som udgangspunkt koster det ikke noget at starte en sag igennem Flycancel. Kun når din sag vindes, og flyselskabet udbetaler din erstatning, trækkes et beløb af din erstatning som administrationsgebyr. Du kan læse nærmere om priser og betingelser under siden ”ydelser”.

Hvor lang tid tager en erstatningssag om fly kompensation?

Behandlingstiden ved erstatningssager varierer meget fra flyselskab til flyselskab. SAS-sager tager typisk kun 1-3 måneder, hvorimod f.eks. Primera Air-sager sjældent afsluttes indenfor 8-9 måneder. 

Sagsbehandlingstiden afhænger af hvor flyafgangen er fra, da sagen skal påklages i det land forsinkelsen er sket fra. Hvis dit afgangsland eksempelvis er Malaga, skal din sag påklages i Spanien.

Hvor længe skal mit fly være forsinket før jeg kan søge om fly kompensation?

Dit fly skal som udgangspunkt være mere end 3 timer forsinket ved ankomst. Ved rejse med tyrkiske flyselskaber fra Tyrkiet gælder andre regler.

Hvilke flyselskaber kan jeg søge erstatning hos?

Du kan i princippet søge om erstatning hos alle flyselskaber. Du har mulighed for at få erstatning fra alle europæiske flyselskaber. Hos ikke-europæiske flyselskaber kan du kun få erstatning hvis forsinkelsen, aflysningen eller ombookningen sker inden for EU.

Hvornår kan jeg senest søge erstatning?

Du har 3 år til at søge erstatning for din forsinkelse, aflysning eller ombookning. Eksempelvis kan du søge erstatning for en forsinkelse du har haft for 2,5 år siden.

Søg din Erstatning