Er dit Ryanair fly forsinket eller aflyst?

ForsideRYAN AIR

Irske Ryanair er det største lavprisflyselskab i Europa og transporterer årligt 106 millioner passagerer til deres næsten 200 destinationer i 31 lande.

Flyselskabet, der blev grundlagt i 1985, er det fjerde mest benyttede i Danmark med over 700.000 rejsende fra Købehavns lufthavn. Flyselskabet har et plettet ry for blandt andet ikke at samarbejde med fagforeninger, hvilket tidligere har medført strejker blandt flyselskabets personale.

Forsinkelser og aflysninger med Ryanair? Sådan er du dækket.

Det kan ikke undgås at fly sommetider er forsinkede eller aflyste. Her er Ryanair heller ingen undtagelse. Heldigvis kan man som passager være berettiget til en kompensation i form af en erstatning på op til 600 € pr. person hvis uheldet er ude.

Det er nemlig sådan at man som passager er dækket via EU forordningen 261/2004.

Ifølge denne forordning kan flypassageren være berettiget til en kompensation i form af en erstatning på op til 600 € pr. person. Forudsætningen er, at man enten skal være forsinket i mindst 3 timer eller at flyet skal være aflyst. Du er også dækket hvis du bliver nægtet adgang til dit Ryanair fly.

EU forordningen gælder for rejser foretaget inden for EU og lande som Schweiz, Norge og Island m.fl. og flyselskaber der er tilhørende disse lande – altså også for forsinkelser og aflysninger med rejser foretaget med Ryanair fly.

Erstatning ved forsinket eller aflyst Ryanair fly.

Har du oplevet en forsinkelse i mindst 3 timer, eller en aflysning i forbindelse med din rejse med Ryanair, kan du have ret til en kompensation i form af en erstatning på op til 600 € pr. person.

Ryanair er, ligesom øvrige europæiske flyselskaber, nød til at betale erstatning ved ovennævnte situationer jævnfør EU forordningen 261/2004 om flypassageres rettigheder. Hvis Ryanair fejlagtigt afviser at udbetale erstatning, vil Flycancel klage sagen videre til højeste instans, Trafikstyrelsen, hvor den endelige afgørelse træffes.

Hvis Trafikstyrelsen vurderer, at skylden for forsinkelsen eller aflysningen ene og alene ligger er hos Ryan Air er man som passager berettiget til en kompensation i form af en erstatning på op til 600 € pr. perso

Start din erstatningssag mod Ryanair i Dag!

Du kan starte en erstatningssag mod Ryanair igennem Flycancel. Du skal blot udfylde kompensationsformularen på forsiden og indsende en kopi af din billet – så er et skridt nærmere en kompensation fra Ryanair.

Hvis du har smidt din billet ud kan du kontakte din rejseagent eller Ryanair og bede disse om at sende dig en kopi af din billet. Bemærk at man kan søge erstatning for rejser foretaget med Ryanair der er op til 3 år gamle fra dags dato.

Størrelsen af din erstatning afhænger af afstanden mellem din start- og slut destination.

Søg din Erstatning